Občanské sdružení Klíč

„Chvílím volného času, kdy člověku nic nechybí, není ničím posedlý a nic nemusí, říkali staří Řekové scholé. Římané toto slovo převzali a od nich všichni ostatní, až z něho vznikla naše škola. Zní to málem jako ironie, ale škola by tedy mělo být to místo, kam se člověk těší, kde nemusí spěchat a ničeho se bát, kde má čas i pohodu na to, aby přemýšlel. Už jste takovou školu někdy viděli? Já také ne. A přece by tak měla vlastně vypadat každá. Jak je to možné? Jak se mohlo stát, že z volného času k přemýšlení, ze scholé, vznikla právě škola - místo, kam málokdo chodí rád, kde si žáci a učitelé navzájem jdou na nervy a vzájemně se nudí, kde pocit zmařeného času často střídá jen strach z nějaké zkoušky? Jak se mohlo stát, že je-li pro nás dnes něco protikladem, pravým opakem školy, bude to ze všeho nejspíš volný čas, volno, prázdniny - čili právě a doslova řecká scholé?“

Jan Sokol „Filosofie člověka“Koncem 90. let vzniklo naše občanské sdružení s cílem podpory rozvoje informačních technologií a Internetu. Tento cíl byl zaměřen zejména na modernizaci vybavení škol informačními technologiemi, podporou publikační činnosti, zajišťováním přednáškové a lektorské činnosti a organizací spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi.

V průběhu let se dostaly do popředí zájmu členů sdružení, kterými jsou převážně zkušení pedagogové, problémy školství jako takového. Členové, kteří jsou ve svých mateřských organizacích nositeli reformního proudu ve vzdělávání, realizují zásadní aktivity na půdě tohoto občanského sdružení. V průběhu několika posledních let pomohli realizovat několik evropských projektů v oblasti testování žáků, v oblasti autoevaluace i evaluace škol. Se členy „Klíče“ se mohly setkat stovky pedagogů na školeních, přednáškách, v rámci publikační činnosti i dalších „proreformních“ aktivitách.

Partnerské školy, kterými se můžete stát i vy, participují na činnosti sdružení a podílejí se i na využívání jeho produktů. Jsme organizace, která je otevřena všem subjektům i jednotlivcům, kterým jde o aktivní ovlivňování dnešního českého školství.

Přijměte i vy námi podanou ruku v oblasti vzdělávání jako „Klíče“ k formování moderního a úspěšného absolventa škol všech typů, k aktivní účasti na budování společnosti vědění.

O nás | Produkty | Reference | Kalendář akcí | Ke stažení | Výsledky testů | Kontakt

© 2007 Občanské sdružení Klíč