Testování relativního přírůstku znalostí

Ve spolupráci s CEM (Curriculum Evaluation and Management Centre Durham) byly pro školy připraveny testy Relativního přírůstku znalostí.

Testování probíhá na dvou úrovních, na vstupu a na výstupu. Výstupní testování je více zaměřeno na vědomosti a bude zajišťováno třetí stranou.

Cílem vastupního testování žáků je zjistit vstupní úroveň vědomostí a dovedností se zaměřením na rozvoj a úroveň klíčových kompetencí, což představuje soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností a postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.

Testy jsou určeny pro různé věkové úrovně žáků základních a středních škol. Testujeme žáky 4., 6., a 8. ročníků základních škol a 1., a 3., ročníky středních škol.

Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronickou formou. Úlohy jsou časově omezeny – test nepřesáhne 70 minut. Odpovědi jsou ukládány po jednotlivých částech testu. Možnost navrácení žáka po výpadku z testování do posledně uložené části.

Test v každé úrovni se skládá z 5 částí:

  • test z českého jazyka
  • test z matematiky
  • test z cizího jazyka - anglického jazyka, německého jazyka (pouze pro testování 1. ročníků středních škol)
  • test obecných studijních předpokladů pomocí obrazových úloh
  • dotazníková šetření zaměřené na zjištění údajů o vzdělání rodičů žáků, postojů žáků ke škole, ke vzdělání, k učitelům a k motivaci žáků k učení.

Výsledky testů jsou určeny pro žáky, rodiče žáka, třídního učitele, učitele daného předmětu a ředitele školy

O nás | Produkty | Reference | Kalendář akcí | Ke stažení | Výsledky testů | Kontakt

© 2007 Občanské sdružení Klíč