Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života .

Syndrom vyhoření (burn out syndrom) je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádávání se s psychickou i fyzickou zátěží. Chronickým stresem trpí především lidé vystavení trvalé zátěži v sociálně-emocionální oblasti.

Typickými příčinami spuštění burn out syndromu mohou být:

 • shledáváte těžké říci „ne“ k dalším a dalším úkolům nebo odpovědnostem
 • jste pod stálým tlakem náročných úkolů po delší dobu
 • vaše vysoké nároky vám ztěžují podělit se o práci s kolegy či podřízenými
 • jste se snažili dosáhnout příliš mnoho cílů po dlouhou dobu
 • dávali příliš velkou emocionální podporu po dlouhou dobu

Příznaky mohu být tyto:

Psychické příznaky

Kognitivní rovina (poznávací a rozumová)

 • ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti;
 • nechuť, lhostejnost k práci;
 • negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu;
 • únik do fantazie;
 • potíže se soustředěním, zapomínání; 

Emocionální rovina

 • sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost;
 • pocit nedostatku uznání; 

Tělesné příznaky

 • poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání);
 • rychlá unavitelnost, vyčerpanost svalové napětí, vysoký krevní tlak;
 

Sociální vztahy

 • ubývaní angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům;
 • omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými;
 • omezení kontaktů s kolegy;
 • přibývání konfliktů v oblasti soukromí;
 • nedostatečná příprava k výkonu práce; 

Proces, jehož vrcholem je vyhoření, většinou trvá mnoho měsíců až let. Probíhá v několika fázích, které mohou být různě dlouhé.

 

Fáze vývoje syndromu vyhoření:

 • nadšení: vysoké ideály, vysoká angažovanost;
 • stagnace: ideály se nedaří realizovat, mění se jejich zaměření. Požadavky klientů, jejich příbuzných, či zaměstnavatele začínají obtěžovat;
 • frustrace: pracovník vnímá klienta negativně, pracoviště pro něj představuje velké zklamání;
 • apatie: mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, pracovník se vyhýbá odborným rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv aktivitám;
 • syndrom vyhoření: dosaženo stadia úplného vyčerpání - ztráta smyslu práce, cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexe vnitřních norem

Vyhněte se syndromu vyhoření!

 1. Snižte příliš vysoké nároky.
 2. Nepropadejte syndromu pomocníka.
 3. Naučte se říkat NE.
 4. Stanovte si priority.
 5. Zacházejte rozumně se svým časem.
 6. Dělejte přestávky.
 7. Vyjadřujte otevřeně své pocity.
 8. Hledejte emocionální podporu.
 9. Všechny problémy nemůžete vyřešit sami.
 10. Vyvarujte se negativního myšlení.
 11. Radujte se z toho, co umíte a dokážete.
 12. Předcházejte komunikačním problémům.
 13. V kritických okamžicích zachovejte rozvahu.
 14. Doplňujte energii.
 15. Vyhledávejte věcné výzvy.
 16. Využívejte nabídek pomoci
 17. Zajímejte se o své zdraví.

O nás | Produkty | Reference | Kalendář akcí | Ke stažení | Výsledky testů | Kontakt

© 2007 Občanské sdružení Klíč