Zvyky a tradice
Jaro   Léto   Podzim   Zima
                      Obecní pastýř